Životopis v datech

panuska-zivotopis_v_datech

1872
3. března se narodil v Hořovicích u Berouna, v domě čp. 84

1880
přestěhoval se s rodiči do Prahy

1889
je přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, do atelieru Maxmiliana Pirnera

1890
v létě odjíždí s otcem a maminkou na Balkán, do Bosny, kde umírá jeho maminka

1892
počátkem roku nastupuje opět na Akademii, tentokrát do atelieru Julia Mařáka

1896
vstupuje do SVU Manes

1897
začátkem roku se ve Volných směrech objevuje jeho první reprodukce (Pohádka, někdy nazývaná „Bezhlavý kůň“), vychází kniha J. S. Machara, Boží bojovníci, první kniha, kterou ilustroval

1898
účast na I. výstavě SVU Manes

1898
končí studium na Akademii, v témže roce vstupuje do manželství s Marií, rozenou Sukovou, 8. listopadu se narodil syn Jaroslav

1902
20. května se narodil syn Vladislav

1904
9. února se narodila dcera Jarmila

1905
vychází kniha Letní noc od Václava Říhy (vlastním jménem Václav Tille), kterou vybavuje nejkvalitnějším souborem ilustrací, jaké kdy vytvořil, v témže roce vystavuje naposledy s SVU Manes

1906
podle některých údajů vystavuje v Londýně na rakouské výstavě obraz Jindřichův Hradec

1907
28. října se narodil syn Jiří

1908
vystupuje z SVU Manes

1910
první velké samostatné výstavy realizuje v Mladé Boleslavi (vystaveno 105 děl) a v Hradci Králové (vystaveno 102 děl)

1911
velká samostatná výstava ve Štramberku (vystaveno 138 děl)

1914
na 74. Výroční výstavě Krasoumné jednoty pro Čechy v pražském Rudolfinu má rezervovány 2 sály, v nichž vystavuje 67 olejů; jde o první samostatnou výstavu v Praze

1918
vycházejí Lovci mamutů od Eduarda Štorcha, ještě v útlé, zárodečné podobě, s Panuškovými ilustracemi

1919
prozatím největší samostatná výstava v Praze, v Topičově salonu, kde vystavuje 177 prací

1920
umírá nejmladší syn Jiří

1923
na samotě poblíž vesničky Kochánov u Světlé nad Sázavou zakupuje pozemek pro stavbu vlastní usedlosti

1924
poprvé navštěvuje Dalmácii, vstupuje do JUV

1926
stěhuje se s celou rodinou natrvalo do svého domu u Kochánova u Světlé nad Sázavou, do Prahy nadále zajíždí do svého ateliéru na Vinohradech

1929–1930
na přelomu těchto let vystavuje s JUV v Oslu, Bergenu a Kodani

1929–1933
opakovaně, se svojí rodinou nebo s přáteli malíři, navštěvuje Dalmacii, kde postupně vytváří veliký soubor obrazů, včetně mnoha marín

1932
na 64. výstavě JUV v Obecním domě v Praze vystavuje spolu s Otou Bubeníčkem a Františkem Kavánem, ve 3 sálech prezentuje 103 děl

1933
samostatná výstava v Hradci Králové, na níž vystavuje 111 prací

1938
naposledy vystavuje s JUV

1939
samostatná výstava v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě, vystavuje 55 obrazů

1940
12. března se synu Jaroslavovi narodila nejstarší vnučka Alena

1944
29. března se synu Jaroslavovi narodila vnučka Radana

1946
Panuškova rodina kupuje dům v Lipnici nad Sázavou, do domu se stěhuje syn Jaroslav se svoji rodinou, Panuška zůstává se svobodným synem Vladislavem, dcerou Jarmilou a manželkou Marií v Kochánově

1947
7. dubna umírá v Humpolci manželka Marie, vedení domácnosti v Kochánově se ujímá dcera Jarmila

1948
25. ledna se synu Jaroslavovi narodila vnučka Marie

1952
dokončuje poslední velká plátna, věnovaná české prehistorii a husitskému vítězství nad křižáky

1953
přítel, malíř František A. Jelínek, maluje jeho velký olejový portrét

1954
likviduje svůj ateliér na Vinohradech

1957
vytváří poslední kresby

1958
1. srpna umírá ve svém obydlí v Kochánově