Publikace

Publikace s názvem Jaroslav Panuška 1872–1958 a podtitulem Průvodce životem a dílem se zabývá tvorbou a hlavními životními událostmi akademického malíře Jaroslava Panušky st. Publikace se nezabývá umělecko-historickým rozborem Panuškova díla ani nemá povšechně esejistický charakter. Na základě všech dostupných, konkrétních údajů je v chronologickém sledu popsána malířská a ilustrační tvorba a důležité výstavy Jaroslava Panušky, spolu s významnými událostmi jeho života. Zmíněna je i jeho tvorba komerční, např. malby a kresby pro série pohlednic či pro propagační materiály i tvorba exlibris. Údaje byly čerpány z různých zdrojů – publikovaných vzpomínek současníků, novinových článků, výstavních i aukčních katalogů, pohlednic a reklamních letáčků a skládanek, v neposlední řadě i ze strojopisných pamětí malíře a vzpomínek jeho žijících vnuček, které autorovi poskytly právo k reprodukci jeho děl. Publikace o rozsahu 350 stránek obsahuje 348 ilustrací. Obrázkový doprovod tvoří především vybrané reprodukce jeho děl z uměleckých i společenských časopisů a aukčních i výstavních katalogů, z menší části i profesionální fotografie maleb a kreseb ze soukromých sbírek. V publikaci jsou reprodukovány i fotografie malíře z různých fází jeho života. Její text doprovází poznámkový aparát, soupis citované literatury a co nejúplnější výčet malířových kolektivních i samostatných výstav. Pozornost je věnována i Panuškovým signaturám. Jaroslavu Panuškovi, přestože patří k nejvýznamnějším žákům Julia Mařáka, nebyla zatím věnována monografie ani útlého rozsahu. Z jeho díla, ačkoliv byl především vynikajícím krajinářem, je oceňována pouze raná, symbolistně-dekadentní tvorba. Té byla věnována fundovaná diplomová práce Martiny Schneiderové, bohužel nepublikovaná. Publikace je tak první monografií, která je polozapomenutému, ale sběrateli vyhledávanému malíři věnována a která přináší mnoho dosud nezveřejněných informací z jeho života.

 

Kniha vychází v nakladatelství Milan Hodek / Paper Jam a objednat ji lze zde, prostřednictvím e-shopu nakladatelství.